Dịch vụ phần cứng

Thay IC wifi iphone

Sau một thời gian sử dụng iphone có thể xảy ra lỗi wifi
Các biểu hiện :
- Wifi bị mờ không bật được .
(hình ảnh )

Xem thêm